Bij MCW mocht ik voor Rijkswaterstaat een virtuele experience realiseren. Bij dit project was ik verantwoordelijk voor de verhaallijnen en de projectleiding bij de realisatie.

De VR video’s zijn online en via een VR bril te bekijken en laten je rondkijken op unieke plaatsen waar je normaal niet kunt komen. In de films kijken we als het ware door de ogen van een aantal hoofdpersonen en horen en zien we hun verhaal.

Zo varen we een stukje mee met een natuurbeheerder in het IJsselmeergebied en krijgen we een kijkje in De Kreupel. Dit beschermde eilandenrijk in het IJsselmeer is een echt vogelparadijs en met de virtual reality bril zit je echt midden tussen de broedende vogels.

Ook krijgen we een virtuele rondleiding op de stuwcomplexen bij Driel, Amerongen en Hagestein. Dit zijn markante en imposante bouwwerken die zorgen voor voldoende zoetwater in het rivierengebied en een vlotte en veilige scheepvaart over de IJssel, Nederrijn en Lek.